Git魔法絕技

My Favorite Command List

git help
git add
git push
git pull [options] [ […]]
git status
git show
git config –global user.name “Milo”
git config –global user.email “milo@gmail.com
git clone https://gogojimmy@github.com/gogojimmy/Animal.git

origin/master
代表遠端數據庫「origin」的「master」分支位置。
origin/HEAD
代表遠端數據庫「origin」當前提交的位置。通常和「origin/master」的位置相同。
master
代表本地端數據庫的「master」分支位置。

git branch cat
gitk –all &
git checkout cat
git rebase
git log
git tag CatPrototype 027c483bd

0%